Brochures

Als de Here het huis niet bouwt

- Lance Lambert -

Lance Lambert heeft een boeiende verteltrant. Aan de hand van duidelijke voorbeelden legt hij uit aan welke wetten het werk in de gemeente zou moeten voldoen. Dat geeft antwoord op vragen als: Waarom komt er zo weinig van de grond en verloopt veel zo moeizaam en zwaar? Het blijkt een kwestie van oorzaak en gevolg: heb je te doen met de oorzaak, dan blijven de gevolgen niet uit. Tot slot heeft hij een profetische boodschap voor ons allen.

ISBN BRLance - € 3,00 - Bestellen

Doop en handoplegging

- D. Lugthart -

Een aantal fundamentele vragen over de kinderdoop of de doop der volwassenen wordt in deze brochure besproken aan de hand van het nieuwtetamentische gegeven.
De geestelijke achtergrond van doop en van handoplegging wordt beknopt, en toch zo duidelijk mogelijk, behandeld.

ISBN Brochure - 27 blz. - € 0,80 - Bestellen

Wat is een christen?

- T. Austin Sparks -

Korte overdenking, geschreven door T. Austin-Sparks, die in twee hoofdstukken eerst zijn uitleg geeft over wat een christen in ieder geval niet is. Vervolgens bespreekt hij hoe een christen wel zou moeten zijn.

ISBN Uitverkocht - Lees Wat is een christen?

Hoe kan ik Gods leiding dagelijks ervaren?

- Bakht Singh -

Wat tobben we over deze vraag! We moeten immers zo dikwijls keuzes maken! Soms gaat het om heel eenvoudige dingen, dingen van alledag. Maar we komen ook voor zeer ingrijpende beslissingen te staan.
Bakht Singh behandelt in deze brochure zeven redenen waarom het belangrijk is om Gods wil te leren kennen en zeven positieve gevolgen wanneer u Gods wil hebt leren kennen.

ISBN 9789070048426 - € 1,15 - Bestellen

Bevrijd van angst

- J.J. Shaw -

De auteur, J.J.Shaw, is momenteel werkzaam als voorganger in Zimbabwe. Daar is heel veel aan voorafgegaan. Hoewel hij gelovige ouders had (zijn vader was predikant), ervoer hij een enorme weerstand tegen het evangelie.
"Als zoon van een dominee draag je zoiets als een Kaïnsteken. Als andere jonge mensen plezier maken is dat heel gewoon, maar als een predikantszoon dit doet, kijkt plotseling iedereen bedenkelijk. Moet je eens zien! Dat is nu de zoon van de dominee! Als je ergens in de gemeente komt, valt er ineens een stilte. Pas op, daar is de zoon van de dominee (…) Als gevolg hiervan is er later een wrevelige drang in je om ten koste van alles voor vol aangezien te worden en te bewijzen dat je voor niemand behoeft onder te doen."

ISBN Uitverkocht - Lees Bevrijd van angst