Brochures

Bevrijd van angst

- J.J. Shaw -

De auteur, J.J.Shaw, is momenteel werkzaam als voorganger in Zimbabwe. Daar is heel veel aan voorafgegaan. Hoewel hij gelovige ouders had (zijn vader was predikant), ervoer hij een enorme weerstand tegen het evangelie.
"Als zoon van een dominee draag je zoiets als een Kaïnsteken. Als andere jonge mensen plezier maken is dat heel gewoon, maar als een predikantszoon dit doet, kijkt plotseling iedereen bedenkelijk. Moet je eens zien! Dat is nu de zoon van de dominee! Als je ergens in de gemeente komt, valt er ineens een stilte. Pas op, daar is de zoon van de dominee (…) Als gevolg hiervan is er later een wrevelige drang in je om ten koste van alles voor vol aangezien te worden en te bewijzen dat je voor niemand behoeft onder te doen."

ISBN UitverkochtBevrijd van angst Lezen
Terug naar alle brochures