Uitgaven

Bakht Singh

Biografie van een Apostolische opwekking in de 20ste eeuw

- T.E. Koshy -

Bakht Singh werd geboren in de Punjab, dat nu in Pakistan ligt. Voor zijn universitaire studie voor landbouwkundig ingenieur woonde hij enige tijd in Londen. Daar raakte hij zijn Sikh geloof kwijt en werd hij gaandeweg atheïst. Voor een afstudeerstage reisde hij naar Canada. Daar hij zijn westerse medepassagiers wilde tonen dat hij in niets voor hen onderdeed, bezocht hij ook de eredienst in de eerste klas salon. Toen allen rondom hem neerknielden, wilde hij weggaan. Toen dat onmogelijk bleek, ging hij noodgedwongen zelf ook op de knieën. Op datzelfde moment voelde hij een goddelijke kracht over zich komen en stamelde hij: "Here Jezus, ik weet en geloof dat U de levende Christus bent…" Wat er daarna allemaal gebeurde, hoe deze hater van christenen een trouwe dienaar van de Here Jezus Christus werd, kunt u in dit boeiende boek lezen.
Eén van de diepste lessen over Gods trouw leerde hij door zich te houden aan de belofte die hij aan God had moeten doen; namelijk nooit iemand, op welke wijze dan ook, om geld te vragen. De foto op de omslag is zo kenmerkend voor zijn houding ten opzichte van Gods Woord: "Kijk maar, hier staat het zwart op wit!"
Het boek bevat veel unieke foto's. George Verwer, de oprichter van Operatie Mobilisatie (OM) met wie Bakht Singh veel heeft samengewerkt, heeft het voorwoord geschreven.

ISBN 9789070048815 - 395 blz. - € 17,95 - Bestellen
Terug naar alle uitgaven

Uitgaven van T.E. Koshy
T.E. KoshyBakht Singh
Biografie van een Apostolische opwekking in de 20ste eeuw
9789070048815€ 17.95 Bestellen