Uitgaven

De eindtijd (gratis meegeleverd bij een bestelling)

- E.V. -

We worden er allen dagelijks aan herinnerd dat het met de wereld waarin wij leven in snel tempo bergafwaarts gaat. De vraag rijst: Waarom grijpt God niet in? Kunnen de ten hemel schreiende gebeurtenissen, die ons dagelijks via de media bereiken, maar ongestraft blijven doorgaan? De Bijbel antwoordt op die vragen met een resoluut Nee! Om een einde aan deze toestand te maken heeft God een instrument nodig en zolang Hij daar niet over beschikken kan, kan Hij niet tussenbeide komen! Hij zou het kunnen, want Hij is Almachtig. Maar Hij doet het niet! Hij wil dat u en ik deel uitmaken van dat instrument, waardoor Hij kan getuigen dat Jezus werkelijk de overwinnaar is. Abraham bracht in de strijd tegen de koningen van het Oosten de 318 in zijn huis geboren geoefenden in de strijd. Dat was een kwestie van levensinzet om het onrecht dat was aangedaan te niet te doen. Daar ging het om de redding van één gezin, dat van zijn neef Lot. Koningin Ester zette haar leven in om de gehele Joodse gemeenschap te redden. Haar motto was: "Kom ik om, dan kom ik om…" Ook wij moeten bereid zijn de prijs te betalen voor het volgen van het Lam waar Hij ook gaat. Dan zijn we overwinnaars! (Op. 14:4b)

ISBN 9789070048846 - 40 blz. - € 0,00 - Bestellen
Terug naar alle uitgaven

Uitgaven van E.V.
E.V.De eindtijd (gratis meegeleverd bij een bestelling) 9789070048846€ 0.00 Bestellen