Uitgaven

Een goddelijk geheim

- D. Lugthart -

'De nieuw testamentische onderwijzing der apostelen heeft een groot aantal jaren mijn denken sterk beinvloed en bepaald. Hierdoor groeide bij mij het besef dat in de loop der eeuwen aan hun prediking, hun overlevering en hun geloofsbeleving te weinig fundamentele waarde is toegekend. De zware tijden waarin wij nu leven eisen echter, dat wij ons weer bewust zullen worden van de volle waarde van ons geloof in Christus zoals zij die hebben gekend. Ik vrees God en zijn Woord en zo heb ik in hun getuigenis de Christus - de Zoon van God en de Zoon des mensen - bewuster leren kennen. Ook ben ik door gevoelens van vaak diepe eenzaamheid heen, maar daarnaast in blijde gemeenschap samen met anderen, door hun geestelijke onderwijzing krachtig gesterkt.
Een groeiende overtuiging dat ik dit alles niet voor mijzelf en een beperkte kring van gelovigen mocht behouden, dreef mij ertoe het op deze wijze te verwoorden, om daarin bij benadering weer te geven wat de apostelen ons vanuit hun brieven aan waarachtig en blij leven in God hebben getoond. Wat wordt gezegd zal tijd en geduld van u vragen, zowel bij het lezen, alsook om het innerlijk te verwerken. Het is geschreven voor hen die ernaar verlangen de diepere waarden van de gemeenschap en eenheid in Christus te leren kennen.' Aldus de schrijver.

ISBN Geen - 240 blz. - € 9,90 - Bestellen
Terug naar alle uitgaven

Uitgaven van D. Lugthart
D. LugthartEen goddelijk geheim Geen€ 9.90 Bestellen