Uitgaven

Een ontmoeting met Watchman Nee

- James Chen -

Watchman Nee is onder christenen vooral bekend geworden door het klassieke werk 'Het Normale Christelijke Leven', dat reeds vele christenen hebben gelezen.Een opmerkelijke eigenschap van James Chen, die jaren met Nee samengewerkt, is zijn liefde voor de waarheid. Met al zijn bewondering voor Watchman Nee's karakter, zo vol van Christus, met een bediening die Christus verheerlijkte, deed hij geen poging om broeder Nee's fouten te verdoezelen of te verontschuldigen. Hij benadrukte terecht de deugden van Christus en de vrucht van de Geest die hij in Watchman Nee zag. Maar hij ging daarbij niet voorbij aan de zwakke momenten en fouten van deze Godsman. Veel van Watchman Nee's critici hadden het bij het verkeerde eind. Van sommigen had de kritiek waarschijnlijk wel enige grond. Maar een ding bleek heel duidelijk Watchman Nee onderging elke onrechtvaardige behandeling zeer beheerst en toonde zo duidelijk de geest van het Lam. Volgens James Chen beleed Broeder Nee bovendien zijn zwakheden onmiddellijk, als hij die bij zichzelf ontdekte. Een zeer toegankelijk boek!

ISBN 9789070048693 - 102 blz. - € 8,00 - Bestellen
Terug naar alle uitgaven

Uitgaven van James Chen
James ChenEen ontmoeting met Watchman Nee 9789070048693€ 8.00 Bestellen