Uitgaven

In de leerschool van Christus

- T. Austin Sparks -

T. Austin Sparks is bij de ouderen onder u een welbekende naam. Vele gezegende conferenties werder door hem geleid en er is sprake van een geweldige invloed van deze godsman op het evangelisch denken heeft gehad. Zijn heldere betoog, gegrond in een diepe relatie met de Here, is velen tot grote zegen geweest.
Toen de Here op aarde was, kon Hij het alleen objectief uitdrukken: "Leert van Mij". De tijd was nog niet gekomen waarin subjectief, dat is innerlijk, ervaren zou worden. toen die tijd gekomen was, leidde de Heilige Geest de apostel ertoe te zeggen: "Doch gij hebt Christus leren kennen". Er is een uitwendig volgen van Christus waarmee niets bereikt wordt, in plaats van een innerlijk leren kennen van Jezus, waarmee alles bereikt wordt. Met dit doel bracht Jezus de twaalf discipelen in de leerschool.
In dit boek worden de grondbeginselen van onze geestelijke opvoeding behandeld.

ISBN 9789070048563 - 113 blz. - € 6,90 - Bestellen
Terug naar alle uitgaven

Uitgaven van T. Austin Sparks
T. Austin SparksIn de leerschool van Christus 9789070048563€ 6.90 Bestellen
T. Austin SparksDe Koning zien 9789070048617€ 5.70 Bestellen
T. Austin SparksJezus Christus - Heer en middelpunt 9789070048686€ 6.00 Bestellen