Wie zijn wij

Introductie

De Stichting Literatuur Evangelisatie is op 18 juli 1975 opgericht, met het verlangen díe boeken op de markt te brengen en te houden, welke geen commercieel succes beloven, maar wel van grote geestelijke waarde zijn gebleken voor de gelovige met een hongerig hart. Deze grote waarde ligt vooral in het feit dat de boodschappen eenvoudig zijn en praktisch. Zodra de behandelde principes in het leven van een lezer worden toegepast, volgt er bevestiging. De oorzaak ligt vooral in het gegeven dat de schrijvers geen theoretische theologische beschouwingen houden, maar vanuit hun praktische beleving hun getuigenis aan ons doorgeven. Ze hebben het ons voorgeleefd, daarin ligt de kracht.

De ontwikkelingen in 37 jaar
Het begon allemaal op een conferentie waar we kennis maakten met Bakht Singh, een Indiase evangelist die een bijzondere bediening had. Zo praktisch als deze man het geloof beleefde, maakte veel indruk. Na deze conferentie werd het plan gevat om een aantal boekjes die Bakht Singh geschreven had, in het Nederlands te vertalen en uit te geven. Om dit in goede banen te leiden werd eerst een stichting opgericht. Het eerste boekje "De vreugde des Heren" was een succes. Veel mensen werden geraakt door de woorden van Bakht Singh. In de eerste jaren die volgden, zagen zo ook andere uitgaven het Nederlandse licht, zoals het boekje "De Stem des Heren" en "In Zijn liefdevolle handen". Uiteindelijk werden het er 8, waarvan één brochure. Een belangrijke bijdrage leverde ook het boek "Het normale christelijke leven" van Watchman Nee dat in 1986 in het rijtje werd opgenomen. Het boek was jarenlang een bestseller geweest overal ter wereld, maar was in Nederland een beetje in de vergetelheid geraakt. De boodschap is echter niet minder relevant geworden. In januari 2002 kwam een tweede boek van Watchman Nee uit bij ons: Twaalf manden vol (deel 1 van 3). In november 2002 volgden deel 2 en 3 van deze serie. Deze boeken bestaan uit een serie opgetekende preken van Watchman Nee. Een heel aantal andere titels zijn er na die eerste boeken inmiddels bijgekomen. Het zijn voornamelijk mensen die hebben samengewerkt met Bakht Singh, Watchman Nee of T. Austin Sparks.